Ljuset har börjat återvända, oxveckorna är snart förbi och själv sitter jag med ett alldeles pinfärskt och rätt annorlunda historiskt projekt. Därför är jag också uppfylld av den märkliga blandning av eufori och tvivel som ofta kommer över mig när jag inleder arbetet på en ny bok. Eufori, för att i det här stadiet är allt möjligt. Tvivel, för vägen känns lång och berget högt.

Mer vill jag inte säga. Pratar man för mycket om ett tänkt verk  finns det en risk att en del av energin förskingras. Dessutom måste man alltid räkna med att allt slutar i pannkaka, och då vill jag kunna slänga hela rasket utan alla samvetsbetänkligheter.

Min senaste bok är det lilla minnesexperimentet ”Jag kommer ihåg”. Mer information om den finner du här.

Arbetet med den nya, utökade versionen av ”Stridens skönhet och sorg” går för övrigt vidare – i den mån det behövs: det mesta är klart. Nu i bokhandeln finns volymerna som täcker 1914, 1915 och 1916. Nästa del kommer, som sig bör, ut på hösten 2017. I december slutförde jag diverse kompletterande texter till den boken. (Fastän jag har arbetat med det här källmaterialet under så lång tid finner jag svårt att ledsna på det.)

Jag har nyligen fått reda på att ”Stridens skönhet och sorg” också kommer att ges ut i Turkiet. Boken har hittills sålts till 25 länder.

Till sist: jag har skaffat mig ett konto på Instagram: ”historiker_peter_englund”. Det är därifrån de små bilderna nertill på sidan kommer.