Med höstens utgivningen av ”1918”, den femte och sista delen i min pentalogi om det Första världskriget, är verket ”Stridens skönhet och sorg” grundligt avslutat. Våren har kommit och det är dags att gå vidare.

Jag har under en längre tid arbetat på ett nytt projekt, och som jag har hållit lite granna för mig själv. Det är nu mer eller mindre klart, och så mycket kan jag säga att det är en bok som handlar om ett mord som begicks i Stockholm på 1960-talet. Nej, det är inte ännu en hittepå-deckare, utan en sann berättelse, det som i anglosaxiska länder brukar betecknas som ”True Crime”. (Det skulle vara fint med en bra svensk term, för övrigt: ”rättsfall” eller ”sanna berättelser om brott” känns lite otympligt.)

Snart ska jag presentera den här boken lite mer i detalj.