För första gången i mitt liv arbetar jag nu på två bokprojekt samtidigt, låt vara att båda är halvnya, eller kanske snarare halvgamla.

2018-04-12 12.01.57
Till vänster: manuset till ”Poltava”. Till höger: manuset till ”1918”.

Det ena projektet är givetvis den avslutande volymen i serien ”Stridens skönhet och sorg”, den som handlar om året 1918. Den kommer att ges ut lagom till 100-årsminnet av krigets slut, den 11 november. Mer information kommer snart.

Det andra projektet är en nyutgåva av min debutbok, ”Poltava”. I höst är det trettio år sedan den kom ut, och den har varit i tryck sedan dess (vilket jag förstått är något av ett rekord för en svensk sakprosabok). Med anledning av det kommer Natur & Kultur ge ut en ny version. I den kommer kartor och text uppdateras och revideras: jag har bland annat tagit hänsyn till nyare forskning – inte minst de arkeologiska undersökningarna av slagfältet som utfördes 2007-2008, under ledning av Adrian Mandzy och Bo Knarrström. Boken har även försetts med ett nyskrivet efterord, där jag berättar hur det gick till när jag skrev den här boken. Den här nya versionen av ”Poltava” kommer att bli tillgänglig i oktober.

Vad gäller allt som pågår inom och runt Svenska Akademien och mina egna ställningstaganden rörande detta, har jag inrättat en liten undersida enbart för detta ämne. Klicka här för att komma dit.