Del fyra i serien om Första världskriget (den som handlar om 1917) har nått landets boklådor. Det känns fint. En första recension finns att läsa här.

Del fyra: "Stridens skönhet och sorg 1917".

För övrigt arbetar jag på ett alldeles nytt bokprojekt, som visserligen kan sägas vara historiskt men som inte liknar något annat jag skrivit. Så fort jag kommit så långt att jag ser att det verkligen kommer att bli av kommer jag berätta om det. (Att prata allt för mycket om ett pågående projekt leder ibland till att energi läcker ut. Dessutom blir det betydligt lättare att bara slänga något som man upptäcker blir uselt om man inte redan hunnit utlova något till världen.)

Vad gäller den oheliga röra som maken till en av Akademiens ledamöter ställt till med har jag inga ytterligare kommentarer att lägga till dem jag redan gjort. Min avsky vad gäller det skedda är självfallet total. Frågor hänvisas vänligt men bestämt till Sara Danius, Svenska Akademiens ständiga sekreterare.

Följ mig gärna på Instagram: historiker_peter_englund