Lägger jag sista handen vid nästa volym i serien om Första världskriget, den som handlar om 1917 – och som kommer ut i höst. Här sitter jag med en oviktig detalj: alla de nya bilderna. De försummades i den första svenska versionen, delvis av brist på tid, delvis av brist på utrymme. Men här saknas vare sig det ena eller det andra. Målsättningen har varit att hitta bilder som speglar kriget i sin helhet. Det är också anmärkningsvärt vilka kolossala mängder med nya, oanvända foton som finns i olika arkiv.

foto-2017-05-17-14-17-55.jpg