Jag har under en längre tid arbetat på ett nytt projekt, och som jag har hållit lite granna för mig själv. Det är nu klart. Det är en bok som handlar om ett mord som begicks i Stockholm vid mitten av 1960-talet. Nej, det är inte ännu en hittepå-deckare, utan en sann berättelse, det som i anglosaxiska länder brukar betecknas som ”True Crime”. (Det skulle vara fint med en bra svensk term, för övrigt: ”rättsfall” eller ”sanna berättelser om brott” känns lite otympligt.)

Den kommer ut i Sverige om ett år ungefär, hösten 2020. Mer information kommer.

Notera att den här avdelningen kommer att läggas ned. Den information som brukar finnas här kommer framgent att återfinnas på min nya blogg.