Vill du ha kontakt? Gå då via Svenska Akademiens hemsida. (Se vad som står vid punkten ”E-postadresser till ledamöter och personal inom Svenska Akademien”.) Om det gäller deltagande i olika evenemang kontakta gärna den utmärkta Kristina Billow på Natur & Kultur: Kristina.Billow@nok.se.

Jag vill dock varna i förväg: förutom att jag är en på alla vis närvarande far är jag numera även extremt svartsjuk om min tid. Åren som ständig sekreterare har satt sina spår. Mina möjligheter att besvara historiska frågor, föreläsa etc är därför minimala. (Dessutom har jag, icke utan viss lättnad, kommit ut ur garderoben som bekännande introvert; så numera ställer jag mig inte på en scen utan synnerligen goda skäl.) Så trist är det, tyvärr.

Frågor om rättigheter och liknande hanteras av mina utmärkta agenter på Hedlund Literary Agency i Stockholm.

Och frågor rörande Svenska Akademien hänvisar jag vänligen till denna organisation, och inte minst dess Ständige sekreterare.