Jag heter Peter Englund och är författare och historiker. Detta är min hemsida. Mitt senaste arbete är ett litet minnesexperiment: ”Jag kommer ihåg”.