Jag heter Peter Englund och är författare och historiker. Detta är min hemsida. Just nu lägger jag sista handen vid nästa volym i serien om Första världskriget, den som handlar om 1917. Den kommer ut i höst.