Jag heter Peter Englund och är författare och historiker. Detta är min hemsida. Del fyra i serien om Första världskriget (den som handlar om 1917) är just nu på väg till din lokala bokhandel.