Jag heter Peter Englund och är författare och historiker. Detta är min hemsida. Del fyra i serien om Första världskriget (den som handlar om 1917) finns nu i din lokala bokhandel.