Jag heter Peter Englund och är författare och historiker. Detta är min hemsida. Jag har just slutfört arbetet på ett litet minnesexperiment som ges ut i höst: ”Jag kommer ihåg”.