Jag är född 1957 i Boden i Norrbotten, och i den staden växte jag upp. År 1980 flyttade jag till Uppsala, och läste arkeologi, teoretisk filosofi och historia vid universitetet. Så småningom började jag att doktorera i det sistnämnda ämnet, ett arbete avbrutet av en tids arbete i militära underrättelsetjänsten. Återvände så småningom till universitet, och kunde 1989 disputera på en avhandling om den svenska 1600-talsadelns politiska världsbild: Det hotade huset.

Året innan hade min första bok kommit ut; den hette Poltava, och blev till min egen avsevärda förvåning en framgång. Nästa bok trycktes 1991, hette Förflutenhetens landskap och var en samling historiska essäer. En hel del av dessa stycken hade börjat som texter i Expressen, en tidning som jag var knuten till i nära 10 år. Under de åren skrev jag inte bara essäer och recensioner utan gjorde även en del reportageresor, bland annat till krigen i Kroatien, Bosnien och Afghanistan. Sedan under ett antal år medarbetade jag i Dagens Nyheter.

Hade ända sedan disputation arbetat på ett stort upplagt verk om 1600-talet, och 1993 gick den av trycket, Ofredsår, första delen i en tänkt trilogi. Tre år senare kom min andra essäsamling ut. Titeln på den är Brev från nollpunkten, och består av ett antal stycken om 1900-talets mörka baksida. Hösten 2000 kom Den oövervinnerlige ut. Det är alltså den andra delen i den tänkta trilogin om 1600-talet. Hösten 2003 publicerades min tredje essäsamling. Den heter Tystnadens historia och där skriver jag om en rad olika kultur- och mentalitetshistoriska ämnen.

Min åttonde bok heter Silvermasken, är en kort biografi över drottning Kristina och finns även som pocket. (Jag har för övrigt inte inlett arbetet på del tre i 1600-talstrilogin. Lustskrivare som jag är, går jag nu och inväntar nyfikenheten – som jag vet kommer. Samt, givetvis, TIDEN. Den delen kommer att täcka perioden från 1660 fram till Erik Dahlbergs död 1703. Är det tänkt i alla fall. Något sent har jag insett att den där trilogin är något av ett livsprojekt.) Min nionde heter Spegelscener och är en samling krigsreportage.

Mellan åren 2001 och 2005 var jag professor i Narratologi – läran om berättandet – på dåvarande Dramatiska Institutet i Stockholm.

Jag är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien. Min stol har nummer tio. (Där satt tidigare Erik Lönnroth.) Den 1 juni 2009 efterträdde jag Horace Engdahl som Ständig Sekreterare. (Frågor om detta? Se denna intervju.) Och den siste maj 2015 lämnade jag ämbetet, och efterträddes av Sara Danius. (Frågor om detta? Se denna bloggpost.) I samband med Akademiens stora kris 2018 lämnade jag arbetet däri, men är nu åter, efter de stora reformer och förändringar som institutionen sedan genomgått.

Frågor har ställts till mig om vilka priser jag mottagit genom åren. Jag har mottagit Svenska Akademiens pris till Axel Hirsch minne (två gånger: 1989 och 1999 – det var alltså före mitt inträde), Augustpriset 1993 (jag var dessutom nominerad 1996 och 2000), Nöjesguidens pris för ”Bästa Läsning”, De Nios pris, Piraten-priset, Selma Lagerlöf-priset, Bonniers essäpris, Uppsala universitets Disapris, Björn Nilsson-priset samt Mårbackapriset.

År 2008 publicerades Stridens skönhet och sorg. Den handlar om Första världskriget och kom ut 2008. Sedan dess har en utökad och reviderad version av den boken kommit ut, som består av fem volymer – en för vart och ett av åren. Det sista bandet kom ut 2018. Alla fem böckerna finns nu även tillgängliga som pocket, plus en ny appendixvolym, som kompletterar detta verk på olika vis.

År 2015 publicerades den självbiografiska (och experimentella) Jag kommer ihåg, följd 2020 av Söndagsvägen – den sanna berättelsen om ett mord i Stockholm år 1965. År 2022 kom min senaste bok ut: Onda nätters drömmar, en bok om det Andra världskriget.

Jag bor i Uppsala, är särbo och har fem barn.

PS. Fotot som möter besökaren på denna webbplats togs i januari 2023 av Paul Hansen under vår reportageresa från krigets Ukraina. Platsen är ett vissnat och av ryssarna minerat solrosfält inte långt från Vuhledar i Donbas.

Mer om mig:
Vad sysslar jag med just nu?
Vill du ha kontakt?
Jag frågar ut mig – virtuell intervju

Jag länkar – diverse biografiskt material
Jag rättar – Vi kan alla gör fel
Diverse bilder