Här finner du länkar till mina gamla, ej längre uppdaterade bloggar. Vissa av dem kan tyvärr rymma reklam, men det beror på låt oss säga tekniska orsaker, som jag dock hoppas att kunna åtgärda så småningom.

Först den blogg jag hade som författare under åren 2004-2009.

Därefter den blogg jag drev i ämbetet som Ständig sekreterare för Svenska Akademien 2009-2015.

Sedan den lilla projektblogg rörande den nya, utökade upplagan av ”Stridens skönhet och sorg”, som jag skrev på åren 2014 till 2018.

Och till sist min allra senaste blogg, som jag lagt på is tills vidare, och som inte heller uppdateras.