19_grouplogo_1641År 2008 kom min senaste bok ut, ”Stridens skönhet och sorg”. Boken var från början ett experiment i historieskrivning – ett försök att se om det gick att skildra en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan en övergripande berättelse, utan istället med ett flätverk av biografier.

Formen var också ett grepp som syftade till att fördjupa och komplicera bilden av det Första världskriget, som inte sällan blivit alltför tillrättalagd och ensartad, drabbad av klichéer som hotar att dölja just det som de vill beskriva.

För att upprepa vad jag skrev för elva år sedan: detta är en bok om det Första världskriget, men det är inte en bok om vad det var – alltså om dess orsaker, förlopp, slut och följder – utan fastmer en bok om hur det var. I centrum stod ej faktorer utan personer, inte så mycket processer som intryck, upplevelser och stämningar. För att citera direkt ur förordet: ”det jag sökt rekonstruera är inte så mycket ett händelseförlopp som en känslovärld”.

Så var det tänkt. Det var först efteråt som möjligheterna med bokens speciella, närmast modulliknande form slog mig.

Det visade sig snart att det fanns ett glädjande stort internationellt intresse för denna bok. Snart fick jag infallet att när så möjligt skriva till nya personer till de olika främmande utgåvorna. (Hittills har boken kommit ut i 24 olika länder, senast Bulgarien, Kina och Turkiet.) Detta gav mig också en välkommen förevändning att återvända till personer, material och frågor som jag av tids- och utrymmesskäl tvingats lägga åt sidan när jag skrev den ursprungliga svenska versionen.

 

 

 

Nu har dessa ”extrapersoner” blivit så pass många att det känns både naturligt och meningsfullt att låta dem sammansmälta med den ursprungliga texten, och på så vis skapa en helt ny version av ”Stridens skönhet och sorg.” I den här upplagan har alltså antalet människoöden fördubblats, från den ursprungliga svenska versionens 19 till allt som allt 40.

sss_5vol1Materialet har visat sig vara för omfattande för att samla i en volym – särskilt som jag själv velat lägga till bland annat ett helt nytt bildmaterial – och tanken är istället att dela upp det kronologiskt, och sedan publicera det i form av en volym om året, ända fram till finalen med volymen 1918 år 2018. Och när till sist alla fem band föreligger hoppas jag även ha sammanställt ett fristående appendix, med bland annat index till samtliga volymer och några texter som jag tänker ska fullständiga hela företaget.

Jag har skrivit om arbetet på detta nya verk – samt om därmed sammanhängande ämnen – på denna blogg:

https://stridensskonhetochsorg.wordpress.com/

Pentalogin är nu fullbordad! Samtliga fem volymer (1914, 1915, 1916, 1917 och 1918) finns ute. I det sammanhanget kan det vara värt att tipsa om följande akademiska text, som berör ”Stridens skönhet och sorg” – jag har skrivit ett svar, som också finns i Historisk Tidskrift.

Här är några pressreaktioner på volym ett:

”Ett storartat verk som stannar kvar länge i mig.”
Svenska Dagbladet

omslag_1915b”Med stor ömhet återger Peter Englund alla dessa krigets röster; soldater och sjukvårdare, konstnärer och småbarnsmammor, fältväblar och skolflickor. Man tvivlar aldrig på Englunds trohet mot källorna, men det vi läser är en gripande gripande kollektivroman, historieskrivning som skön litteratur.”
Expressen

“Det är en märklig och svindlande upplevelse … Effekten är häpnadsväckande när vi kastas från den ena fronten till den andra, från sjukhus till bombade städer, från kärleksbekymmer till plötslig död … Det är storslaget och humanistiskt.”
Helsingborgs Dagblad

“Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet.”
Upsala Nya Tidning

”Banbrytande på många sätt … ett mycket lyckat experiment som på ett gripande sätt förpassar läsaren till en svunnen tid där det fanns både glädje och framtidstro men också desperation och förtvivlan.”
Nerikes Allehanda

Det kan även nämnas att ”Stridens skönhet och sorg 1914” legat etta på Dagens Nyheters kritikerlista.

Denna bok började, som sagt, för elva år sedan som ett experiment. (Här finns en länk till den gamla presentationen av boken.) Länge var jag osäker om det alls skulle bli något av det. Nu i och med den helt nya, reviderade och starkt utökade versionen ser jag det som att experimentet förts till sin fullbordan. Men att det skulle föra så här långt anade jag aldrig. Och det var nog tur det.

Här är några pressreaktioner på den avslutande volymen, ”1918”:

Det som för Peter Englund från början var ett experiment i historieskrivning har nu fullbordats till något som är bestående historieskrivning. Med en ledig prosa och ett välutvecklat sinne för dramatiken i det lilla tar han läsaren med sig bakom den storpolitiska scenen, ner i vardagslivets skrymslen, i fasorna. Där allt bokstavligen handlar om liv eller död.
– Svenska Dagbladet

En storslagen mosaik bestående av ögonvittnesskildringar, dagboksanteckningar och brev.
– Upsala Nya Tidning

Det är välskrivet, det är vackert, och det är oändligt sorgligt. Peter Englund är inte bara en kunnig historiker, han är också en ytterst kapabel berättare som skapar stämning med några få ord. Alla lukter och ljud stiger upp från boksidorna.
– Vimmerby Tidning

Stridens skönhet och sorg, 1914- 1918 är mycket läsvärda böcker. Peter Englund har också förmågan att popularisera, han skriver ett klart och enkelt språk, ofta av skönlitterär kvalitet. Ett storartat historiskt och litterärt verk!
– Smålänningen

Historia på marknivå som känns viktigare än någonsin./…/ Han rör sig sömlöst mellan de som var på plats (oftast markerat genom ingångsorden Samma dag eller Samtidigt ) och stannar i ögonhöjd hos de som såg.
– Göteborg-Posten

I förordet betecknar Englund böckerna om världskriget som ”ett lekfullt experiment i historieskrivning”. Man måste säga att det varit framgångsrikt. Det är god litteratur och förmedlar en stark tidskänsla, egenskaper som inte är självklara i traditionell historieskrivning.
– Östra Småland

Englund för historien tillbaka till individerna, de subjektiva upplevelserna. Människorna blir inte statistik, men olika blickar på samma sak kan ge närmevärden, som tillsammans skapar historisk sanning med temperament.
– Expressen

Peter Englund skriver som vanligt en koncentrerad och snudd på poetisk prosa men den stora behållningen är de stämningar och känslor som läsningen ger. Varje liv kan kokas ned till en mängd enskilda minnen. Detta är några människors minnen av det första världskriget. Boken innehåller även ett stort antal bilder en del i färg som i alla fall jag finner stort värde i.
– Forskning och Framsteg

Ett mästerverk.
– BTJ

Böckerna står att få tag på i bokhandeln, men även exempelvis via Bokus.