”The problem with literary biographies is that they mainly testify to the long wordly corruption of life, as documented deeds and days and disappointments pile up, and cannot convey the unearthly human innocence that attends, in the perpetual tense of living, the self that seems the real one.” – John Updike

På den här sidan håller jag på och samlar olika dokument och bilder som har att göra med mitt liv. I en första fas handlar det om 80-talet. Urvalet kommer närmast lätt slumpmässigt, och det mesta kommer att vara trivialt. Hela saken är bara ett experiment, och definitivt under uppbyggnad. Kanske kommer det sluta med att jag radera hela rasket. Vem vet.

Stå ut med detta. Eller klicka vidare. Jag leker bara. Mest för min egen skull.

Notera att programmet slumpar ordningen var gång sidan laddas. En del bilder tillkommer också, andra försvinner. Vill tro att det också är så minnet fungerar.