Jag har ett konto på Instagram: ”historiker_peter_englund”. Följ mig gärna. Det kontot uppdateras minst en gång i veckan.