Jag har ett konto på instagram: ”historiker_peter_englund”.

Det är därifrån de små bilderna längst ned på startsidan kommer