Det hotade huset – Adliga föreställningar om samhället under stormaktstiden
bokhotadehuset2Hur såg en adelsman i 1600-talets Sverige på samhället? Den frågan försöker jag besvara i den här boken, som alltså är min doktorsavhandling.

Här analyseras viktiga delar av adelns föreställningsvärld. I centrum för intresset står den bekanta fyrståndstanken, idén att samhället är uppbyggt av fyra noga åtskilda grupper: adel, präster, borgare och bönder. Denna samhällsmodell förändrades på ett intressant vis: storborgare och aristokrati kom att förenas runt en ny märklig blandideologi och för samtiden relativt radikala idéer och livsideal fick fotfäste inom den uppåtstigande lågadeln. Avhandlingen – som bygger på ett vitt spektrum av källor, från riksdagsprotokoll och politiska pamfletter till privata brev och poesi – berör även frågan om hur ideologier utvecklas och belyser en egenartad politisk kultur som på sätt och vis påverkar oss än i dag.

Jag vill påminna om att detta är en akademisk avhandling, och som sådan inte vidare rafflande. (Det som tvivlar kan titta i smakproven.) Läsaren är varnad! Den som är nyfiken på ämnet kan dock finna en del av intresse.

Smakprov

Om du vill läsa kapitel 4, om Lyx och dygd klicka här.
Om du vill läsa kapitel 7, om den adliga ideologin klicka här.
Om du vill se innehållsförteckningen klicka här.
Om du vill läsa förordet klicka här.

Vad tyckte kritikerna?

”Det är sammanfattningsvis en lika lättläst som lärorik skrift, en historisk långessä med pedagogiskt upplagd notapparat till läsarnas tjänst… också som fackhistoriker skriver han för en läsekrets bortom akademiernas givna.” – Björn Nilsson , Expressen
”Det är en glädje att läsa denna enkla och klara framställning. Avhandlingen bekräftar att Peter Englund är en lysande stilist.” – Kjell Nordström, Östgöta Correspondenten
Hans skrift är sannerligen ingen ingrediens i det recept som Frans G Bengtsson en gång rekommenderade som osvikligt sömnmedel: en pilsner och en doktorsavhandling” – Folke H Törnblom, Upsala Nya Tidning
”En mycket intressant och läsvärd avhandling” – Sven Mogård, Nerikes Allehanda
”Framställningen är inte berättande utan analytisk, och den ställer större krav än den förra boken. En förhoppning må dock uttalas, att en stor del av Englunds läsekrets följer honom även denna gången. Han skriver åskådligt, klart och tankeväckande. ” – Sten Carlson, Svenska Dagbladet

Basfakta

Boken hade i februari 2000 tryckts i 8000 exemplar.
Boken har 344 sidor och har ISB-nummer 91-7486-853-5.
Första recensionsdag var 20 maj 1989

Det är rysligt länge sedan denna bok kom ut, men den står faktiskt att få tag på i form av s.k. behovstryck. Eller via antikvariat.net.