Här återfinns de offentliga kommentarer jag gjorde under Akademiens ”annus horribilis” 2018, ända fram till den punkt då jag och Kjell Espmark bestämde oss för att återuppta arbetet.

10 januari 2019

Under hösten har vi medverkat i återuppbyggnaden av Svenska Akademien och deltagit i flera viktiga beslut. Vi har nu nått en punkt där en fortsatt insats i reformarbetet bara kan göras inom Akademien. Vi har därför beslutat att på nytt ta del i det inre arbetet.

Peter Englund          Kjell Espmark

Fråga: Vad fick dig att fatta det här beslutet?

Svar: Under hösten gjordes ett antal goda inval och fattades ett antal betydelsefulla beslut. Inte minst den nya stadgekommentaren är ett viktigt steg framåt i moderniseringen, och torde omöjliggöra en upprepning av 2018 års sorgliga debakel.

Fråga: Betyder detta att ni backar från kravet ni ställde i våras, att Horace Engdahl måste lämna sin stol?

Svar: Det gjorde vi i praktiken redan i augusti. Läget är sådant att Akademiens bästa måste sättas före de personliga motsättningarna.

Fråga: Vad är det för linje som du och Kjell Espmark kommer att driva inom Akademien?

Svar: Vi vill fortsätta det redan påbörjade arbetet för modernisering och ökad öppenhet. För oss är det också en självklarhet att stadgar och regler, inte minst de som gäller jäv, noga skall respekteras. I detta är vi lyckligtvis inte ensamma. Inte heller i åsikten att ledamöterna främsta plikt skall vara att främja Akademien, dess syften och anseende. Inget annat.

Fråga: Vad är dina tankar inför framtiden?

Svar: Akademien står inför ett antal betydelsefulla avgöranden redan tidigt i vår, och jag hoppas kunna bidra till arbetet på att reformera Akademien och återuppbygga det förtroende som är den egentliga grunden för institutionens existens. Men jag hyser inga illusioner. Det kommer att bli ett svårt och långdraget göra.

20 november

Undertecknad får rätt ofta frågor om huruvida jag bestämt mig om jag ska lämna min stol eller återinträda. Det enkla svaret är: nej, det har jag ännu inte. Jag sliter fortfarande med frågan. Mer finns inte att säga för närvarande. Men när jag väl bestämt mig kommer jag genast att berätta det, bland annat här.

8 oktober

Jag deltog i förra torsdagens viktiga omröstningar med insända vota, och hoppas få göra det även med de kommande.

Sedan vill jag gärna tillägga att jag anser att detta vara ett par mycket fina inval. Eric Runesson och Jila Mossaed är två personer med stark personlig integritet, som med sina olika typer av bakgrund, kunskaper och kompetens kompletterar Akademien på ett välkommet och intressant vis.

31 augusti

Jag vill gärna göra ett förtydligande, med anledning av gårdagens uppgifter i SvD: Jag har för närvarande inga planer på att återvända till arbetet i Svenska Akademien, och kommer ej delta i några sammankomster.

Dock önskar jag att spela en konstruktiv roll i återuppbygget av denna institution. Detta innebär att jag MÖJLIGEN kommer att lägga röster i de stundande invalen av nya ledamöter. Det är allt jag har att säga för närvarande.

8 maj

Jag deltar för närvarande inte i arbetet i Svenska Akademien, men jag har inte ansökt om utträde. Inte än i alla fall. När jag bestämt mig för vad nästa steg kommer att bli meddelas det här.

28 april

Nu har även Sara Stridsberg lämnat. Svenska Akademien förlorar iochmed detta inte bara en kolossal talang, utan även en klok och eftertänksam ledamot. Sara är en mycket stark person och har visat att hon inte ger upp i förstone, men alla har en gräns och jag förstår fuller väl om hon inte längre orkar.

23 April

Jag välkomnar flera av de beslut som Svenska Akademien tog i torsdags och som redovisas i det senaste pressmeddelandet. Ävenså tror jag att de reformer som aviseras där är nödvändiga för att institutionen ska behålla sin relevans, återupprätta sin integritet och fullgöra sina många och viktiga uppgifter. I övrigt har jag för tillfället inga ytterligare kommentarer.

18 april

Apropå beskedet från hovet, om att förändra Svenska Akademiens stadgar i syfte att göra frivilligt utträde möjligt, vill jag säga följande:

Kungen har fattat ett klokt och viktigt beslut, som jag välkomnar med stor uppriktighet: redan under mina år som ständig sekreterare arbetade jag för en sådan förändring av praxis. I övrigt har jag för närvarande inga kommentarer.

7 April

När krisen över den s.k. Kulturprofilen inleddes i november förra året härskade från början något som verkade vara samsyn i Svenska Akademien. Med tiden har dock en växande spricka uppenbarat sig – Sara Danius åtgärder har i samband med detta utsatts för en växande intern kritik, en kritik jag själv finner både oberättigad och orättfärdig.

När det så blivit dags att dra slutsatserna av den utförda advokatutredningen har majoriteten i sina avvägningar tagit alltför stor hänsyn till enskilda, och alltför liten hänsyn till stadgarna, ja till vad som är själva idén med sammanslutningen. Beslut har fattats som jag varken tror på eller kan försvara, och jag har därför bestämt mig för att inte längre delta i Svenska Akademiens arbete.

Detta är för närvarande det enda uttalande jag har att göra.