Första avtrycket av det som så småningom skulle bli ”Poltava”, min debutbok. Se söndagen den 30 maj.