Tips till bokrean 2001

Man behöver inte vara Bruce Chatwin-fan för att uppskatta Susanna Clapps kompakta ”På resa med Chatwin”. (Är man det, förlorar man sig hellre i Nicholas Shakespeares tegelsten från 1999.) Hos Clapp söker man förgäves efter både tvättnotor och poänglösa pikanterier, men erbjuds istället en elegant och lättrörlig skiss av en ovanligt sammansatt människa. Det hela är gjort med ömhet, men alls inte kritiklöst. Det undflyende och motsägelsefulla hos Chatwin får bestå, men tillåts aldrig tätna till romantik av det slag han själv gjorde så mycket för att bygga upp.

Det som dock höjer denna bok utöver det vanliga, är det faktum att Clapp var Chatwins första redaktör, och hon arbetade nära, länge och outtröttligt med honom när ”I Patagonien” blev till. Hans första manus hade varit en stor och tämligen osammanhängande sak, och det tog tid innan det nu så välkända lilla mästerverket blev till. (Han behövde uppenbarligen en stark redaktör att spela mot och med. När Clapp försvann ut ur bilden blev det problem. Se bara ”The Songlines”, detta ytterligt begåvade misslyckande, som låter en ana hur ”I Patagonien” såg ut från allra första början.) Just kapitlet om det arbetet är ytterligt intressant, då det låter en se sådant som i regel är dolt: här lyfts istället på huven, och man får skåda två små mekaniker klänga fram och tillbaka över en text, skruva i meningar, banka på adjektiv och utan tårar langa sneda och hackande underkapitel på skrothögen.

– Peter Englund

DN Februari 2001

(Susanna Clapp: ”På resa med Bruce Chatwin”. Brombergs.)