Så vad har kritikerna sagt om ”Den oövervinnerlige”?

”Det måste också genast sägas att bokens närmare 800 sidor infriar de högt ställda förväntningarna efter Poltava, Ofredsår och de briljanta essäsamlingar varmed författaren dämpat vår hunger i väntan på det nya storverket. […] Englund lyckas hela tiden också genom olika utvikningar förmedla mängder av etnografisk kunskap om dryckesseder, arméernas ekonomi och fältlägrens män och kvinnor i den moderna historieskrivningens anda.från Le Roy Ladurie och andra. Det är det som ger boken djup och bredd och ett högt underhållningsvärde trots krigets monotona gräsligheter.” – Göran Hägg, Aftonbladet

”Men Peter Englund lyckas ändå mirakulöst med sin svåra uppgift att ge liv åt historien utan att göra avkall på sanningen. […] Men Peter Englund har med den här boken ­ liksom flera föregående ­ sett till att vi trots allt kommer att minnas. Ty hans verk kommer att finnas kvar när skolpolitikernas aktuella idéer om vad som bör läsas i skolan sedan länge är bortglömda.” – Lars Lönnroth, Svenska Dagbladet

”Men Englund är inte krigskorrespondent hela tiden. Ibland är han kulturhistoriker. Han dröjer vid talande enskildheter som träets betydelse för den europeiska civilisationen eller supandets för krigslyckan. Men framför allt försöker han rentav fånga någonting som är så svårt och undflyende som en tidsanda.” – Eva Österberg, Expressen

”För vilken annan författare som helst skulle metoden vara katastrofal. Att Englund håller sig frisk och levande genom alla tröstlösa marscher och substantivkataloger beror på hans vidunderliga förmåga att ladda det enskilda. Vi behöver inte se skogen, för alla träd är självlysande.” – Sverker Sörlin, Dagens Nyheter

”Med risk för att det låter stelbent vill jag hävda att detta Peter Englunds senaste verk är både en berättelse och en lärobok. Englunds berättarförmåga … har ända sedan han debuterade varit påtaglig och den har snarast utvecklats under åren. I intervjun fruktade författaren att ingen skulle vilja ta itu med ‘en tysk lunta’ på 800 sidor. Härmed intygas att inte ens den som anser sig mindre läsvan behöver rädas.” – Torgny Nevéus, Upsala Nya Tidning

”För Peter Englund vet hur man tar läsaren i handen och levandegör historia. … Det finns en inneboende risk i hans skrivande och metod: att det blir en del skarvande på bekostnad av fakta, allt för att få ihop en bra historia. Och att man tänker: det där kan han väl ändå inte veta någonting om. Eller: det där har han lagt till. Men inte en enda gång under läsningen av Englunds 800-sidiga verk om 1650-talet tvivlar jag på det han berättar om.” – Stig Hansén, GT

”Det är under alla förhållanden en ytterst genomarbetad, läsvärd och underhållande bok ­ och då inte minst för fotnoterna där man bibringas såväl nödvändiga kunskaper som oemotståndliga esoteriska dito. … Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge heter det, och den långa väntan efter Ofredsår har inte varit förgäves. – Karl G. Fredriksson, Nerikes Allehanda

”Englund lyckas på ett fascinerande sätt väva samman de historiska trådarna till en väv, där motivet blir en färgsprakande och livgivande bild av 1600-talet. Och han kan sitt arbete. … En god historiebok, som Den oövervinnerlige kan få oss att bättre förstå vår samtid och reflektera över de skeenden som ligger till grund för dagens samhälle.” – Björn Höglund, Eskilstuna-Kuriren/Strengnäs Tidning

”Peter Englunds särart i konsten att berätta historia ligger i fingertoppskänslan med vilken han placerar personagerna mitt i deras miljöer, som de på en gång formades av och påverkade. – Bengt Ingvar Ekman, Borås Tidning

”Där Lindqvist avverkar ett sekel med ett års arbete som insats har Englund ägnat perioden 1655­1660 sju år av historieproffessionalism med allt vad det innebär av primärforskning, sekundärlitteratur, resor och diskussioner med kollegor. Slutligen formgiven med ett språk som kombinerar den grundligt lärdes förmåga till översikt och sammanfattning med journalistens nerv i detaljen.” – Leif Larsson, Västerbottens-Kuriren

”Den oövervinnerlige är en slösande rik bok. Englund har samma blick för den säregna detaljen som för de avgörande sammanhangen.” – Jan-Olov Nyström, Hudiksvalls Tidning

”Peter Englund har utfört en i många avseenden beundransvärd rundmålning av det kanske viktigaste skedet i det svenska nationsbildandet. Trots bristen på mer personligt material som brev och dagböcker har han bättre än någon tidigare författare lyckats ge ett konturskarpt porträtt av en av våra mest betydande men samtidigt mest anonyma regenter, en regent som på ett märkligt sätt förenade destruktivitet och genialitet.” – Lars-Göran Tedebrand, Sundsvalls-Tidning

”Det är Peter Englund som skapat denna genre, och som är dess oöverträffade utövare. Att han nått så osannolikt många läsare beror på en underskruv i berättandet, ett tonläge som skapar distans och förundran ­ vämjelse ­ över det han beskriver. … När fler historiska berättelser når massupplagor, så är verklighets-förankringen Peter Englunds adelsmärke. Den som själv läst in sig på delar av hans område kan häpna över hur källorna tillrar fram över sidorna, utan fotnoter men ändå imponerande korrekt. – Gunnar Wetterberg, Sydsvenska Dagbladet

”Akademiska historiker tycker regelmässigt illa vara då mindre kunniga flyhänta kåsörer försöker ta över historieskrivningen. Peter Englund råkar vara både akademiskt proffs och lysande, gärna spefull krönikör. … Detta grundligt dokumenterade, på omfattande analys baserade, välskrivna verk är imponerande. Peter Englund svarar för ännu en storartad prestation. – Kjell Nordström, Östgöta Correspondenten

”Det här är en diger tegelsten som försvinnande snabbt slukas genom Peter Englunds eleganta språk. En lättläst, spännande och skrämmande bok om den svenska stormakten när den var som störst. Redan en klassiker!” – Ingvar Sjöblom, Örnsköldsviks Allehanda

”Som historieberättare är Peter Englund svåröverträffad genom kombinationen av en omfattande kunskap och en känsla för var alla de många trådarna skall slås in i varpen. Det ser ut som ett alldeles okonstlat arbete, men inget hamnar där det gör av slumpen. … Berättande har fått sin återkomst inom historievetenskaperna, också i Sverige. … Detta slags historia bedrivs bäst just som Peter Englund gör det, på akademisk grund men oakademiskt till formen.” – Karl Steinick, Helsingborgs Dagblad

”Historikern Peter Englunds till synes outtömliga kunskaper i ämnet är självfallet basen och förutsättningen för skrivandet, och i lycklig kombination med den medryckande, lättlästa språkdräkten, den oförställda fascinationen inför ämnet och den uppenbara berättarglädjen höjer sig hans författarskap avsevärt över mången annan historieskrivning. Den oövervinnerlige är kort sagt en oundgänglig 800 sidors högtidsstund för alla historieintresserade.” – Per Wranning, Hallands Nyheter

”Det är så mycket, så generöst så det svämmar över; boken är på 799 sidor. Men vilken rikedom och vilken berättarlust! För att inte tala om inlevelsen, förutom all den kunskap som boken bottnar i.” – Tore Borglund, Arbetet Ny Tid

Boken nominerades till Augustpriset, i klassen ”Årets bästa fackbok”. Den fick också pris av De Nio.