Poltava – Innehåll

DEL I. PROLOG.
1. Hermelinen

DEL II. UPPMARSCHEN.
2. Söndag förmiddag
3. Vägen till Poltava: stormaktsväldet
4. kriget
5. fälttåget
6. Ett slagfälts anatomi
7. Svenska ledningen håller krigsråd
8. ”Upp, upp, nu är tid till att marschera!”

DEL III. SLAGET.
9. ”Nå i Guds namn, så vilja vi gå på”
10. ”Man måtte intet giva fienden någon tid”
11. ”Kavalleri fram i Jesu namn!”
12. ”Att förgäves ihjälskjuta folket”
13. ”Gud give generalmajor Roos vore här”
14. ”Fienden kommer ur sina linjer!”
15. ”Han visste det intet vore mitt utan konungens folk”
16. ”Till uppoffres gående fattiga och menlösa får”
17. ”Ingen kula träffar människan”
18. ”Likt gräset för en lie”
19. ”Fanen kan inte komma dem till att stå !”
20. ”Det går galit, det går galit”
21. ”Han skjuter, sticker, hugger, trampar ned”
22. ”Allt är förlorat !”
23. ”Alla draga sig i flygande hit”
24. ”Kroppar låg som berg på varandra”

DEL IV. RETRÄTTEN.
25. ”En belöning på 100.000 rubel”
26. ”De skall fäkta när jag befaller dem !”
27. ”Om de sig hellre försvara än fångna bliva”
28. ”Ej utan tårar”

DEL V. EPILOG.
29. En näve full av jord

Källor och litteratur