Ordre de Bataille för den SVENSKA ARMÉN inför SLAGET VID POLTAVA

Jag har fått flera förfrågningar om mer detaljerade upplysningar kring de inblandade arméernas styrka och sammansättning, och detta är ett svar på dessa. Uppgifterna är kompilerade från flera olika håll, bl.a. Weihes och Agrells dagböcker, men framför allt de stora standardverk som de svenska och ryska generalstaberna gett ut.

HUVUDSTYRKANS INFANTERI

Förband

Antal Bataljoner

Styrka

Anmärkning
Livgardet

4

1800 man

200 man avdelade till belägringsverken.
Upplands regemente

2

690 man

 
Skaraborgs regemente

1

500 man

 
Jönköpings regemente

1

300 man

Styrkan möjligen för låg.
Dalregementet

2

1100 man

 
Östgöta infanteriregemente

1

380 man

Styrkan möjligen för låg.
Västmanlands regemente

2

1100 man

 
Västerbottens regemente

2

600 man

 
Kalmar regemente

1

500 man

 
Närke-Värmlands regemente

2

1200 man

 

SUMMA: 18 bataljoner, 8.170 man

HUVUDSTYRKANS KAVALLERI

Förband Antal skvadroner

Styrka

Anmärkning
Drabanterna

1

100 man

 
Livregementet till häst

12

1000 man

 
Livdragonregementet

4

?

 
Åbo läns kavalleriregemente

8

800 man

Styrkan troligtvis för hög.
Smålands kavalleriregemente

8

?

 
Nylands kavalleriregemente

8

?

 
Östgöta kavalleriregemente

8

800

 
Smålands kavalleriregemente

8

800

 
Norra skånska kavalleriregemente

8

600

 
Södra skånska kavalleriregementet

4

?

4 skvadroner avdelade till Kobeljaki.
Upplands tremänningsregemente till häst

8

?

 
Skånska dragonregementet

8

500

 
Dragonregementet Hielm

8

?

 
Dragonregementet Taube

8

?

 
Dragonregementet Dücker

8

?

 
Dragonregementet Gyllenstierna

8

?

 

SUMMA: 109 skvadroner, cirka 7.800 man

ÖVRIGA FÖRBAND VID HUVUDSTYRKAN

Förband

Styrka

Anmärkning
Artilleri

4 pjäser

4-pundiga kanoner.
Vallackregementet

ca 1000 ryttare

Irreguljärt rytteri.
Enspännarkompaniet

130 ryttare

 

VID POLTAVA

Förband

Styrka

Anmärkning
Avdelningen Lagerhielm

200 man

Från Livgardet.
Södermanlands regemente

450

1 bataljon.
Kronobergs regemente

450

1 bataljon.
Fältvakt i förstaden

30 man

 
Avdelningen Strömschöld

ca 200 ryttare

Från Livdragon-regementet.
Zaporogiska kosacker

?

Antal okänt.
Artilleri

?

Antal okänt.

SUMMA: 2,5 bataljoner, ca 4 skvadroner, cirka 1300 man (officerare oräkande)

VID TROSSEN I PUSJKARJOVKA

Förband

Styrka

Anmärkning
Svenska adelsfanan

260 ryttare

 
Livländska adelsfanan

68 ryttare

 
Karelska kavalleriregementet

312 ryttare

 
Upplands dragonregemente

299 ryttare

 
Dragonregementet Schreiterfelt

305 ryttare

 
Dragonregementet Albedyl

497 ryttare

 
Kosacker

?

Huvuddelen stod här.
Artilleri

28 pjäser

Kaliber varierande från 16 till 2 pund.

SUMMA: 25 skvadroner, 28 pjäser, ca 2200 man (officerare oräknade)

TRUPPER PÅ ANNAN PLATS

Förband

Styrka

Anmärkning
Dragonregementet Meijerfelt

ca 1000 ryttare

I Novie Sensjari.
Avdelningen Funck

300 ryttare

I Bjeliki. Folket huvudsakligen från Dückers dragoner.
Avdelningen Silfverhielm

500 ryttare

I Kobeljaki. Folket huvudsakligen från Södra skånska kavalleri-regementet.

SUMMA: Runt 16 skvadroner, ca 1800 man (officerare oräknade)