Ordre de Bataille för den RYSKA ARMÉN inför SLAGET VID POLTAVA

Jag har fått flera förfrågningar om mer detaljerade upplysningar kring de inblandade arméernas styrka och sammansättning, och detta är ett svar på dessa. Uppgifterna är kompilerade framför från de stora standardverk som de svenska och ryska generalstaberna gett ut.

Antalet soldater är ej känt i detalj för varje förband, men vi vet antalet bataljoner och skvadroner, och en uppskattning har därför gjorts, enligt antagandet att en bataljon i genomsnitt räknade 500 man och en skvadron 100 – det sistnämnda är lågt, men det ryska rytteriet hade ännu inte hämtat sig efter de stora förluster de lidit under vinterns kampanjer.

RYSKA ARMÉNS INFANTERI

FÖRBAND

BATALJONER

STYRKA

ANMÄRKNING
Preobrasjenskijregementet

4

2000 man

 
Semjonovskijregementet

3

1500 man

 
Grenadjärregementet Bieltz

2

1000 man

 
Grenadjärregementet Busch

2

1000 man

 
Grenadjärregementet du Bois

2

1000 man

 
Grenadjärregementet Repnin

2

1000 man

 
Regementet Apraksin

1

500 man

Regementets andra bataljon inne i Poltava
Astrachanska infanteriregementet

2

1000 man

 
Butirska infanteriregementet

2

1000 man

 
Bjelgorodska infanteriregementet

2

1000 man

 
Vologdska infanteriregementet

2

1000 man

 
Ingermanländska infanteriregementet

3

1500 man

 
Kasanska infanteriregementet

2

1000 man

Möjligen bara 1 bataljon
Kievska infanteriregementet

3

1500 man

 
Koporska infanteriregementet

2

1000 man

 
Lefortska infanteriregementet

2

1000 man

 
Moskovska infanteriregementet

3

1000 man

Enligt vissa bara 2 bataljoner
Narvska infanteriregementet

3

1000 man

 
Nischninovgorodska infanteriregementet

2

1000 man

 
Novgorodska infanteriregementet

2

1000 man

 
Pskovska infanteriregementet

2

1000 man

 
Regementet von Rentsel

2

1000 man

 
Rostovska infanteriregementet

2

1000 man

 
Sibirska infanteriregementet

2

1000 man

Möjligen 4 bataljoner
Tobolska infanteriregementet

2

1000 man

 
Troitska infanteriregementet

2

1000 man

 
Regementet von Fichtenheim

1

500 man

Regementets andra bataljon inne i Poltava
Schlüsselburgska infanteriregementet

2

1000 man

 

SUMMA: 61 bataljoner, 30.500 man

RYSKA ARMÉNS KAVALLERI

FÖRBAND SKVADRONER

STYRKA

ANMÄRKNING
Generalskvadronen

1

100 ryttare

 
Livregementet

4

400 ryttare

 
Beridna grenadjärregementet Kropotov

4

400 ryttare

 
Beridna grenadjärregementet Roschnev

4

400 ryttare

 
Beridna grenadjärregementet van der Roop

4

400 ryttare

 
Beridna greandjärregementet Kropotov

4

400 ryttare

 
Asovska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Archangelska dragon-regementet

4

400 ryttare

 
Bjeloserska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Vladimirska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Vologdska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Vjatska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Ingermanländska dragon-regementet

4

400 ryttare

 
Kievska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Moskovska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Narvska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Nevska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Nischninovgorodska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Novgorodska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Novotroitska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Permska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Rjazanska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Sibiriska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Tverska dragonregementet

4

400 ryttare

 
Jaroslavska dragonregementet

4

400 ryttare

 

SUMMA: 93 skvadroner, cirka 9.300 man

Det ryska artilleriet utgjordes av 72 artilleripjäser.

Till detta kommer stora irreguljära förband: donkosacker, ukranska kosacker, kalmucker, mm, men det finns dock ej några som helst tillförlitliga beräkningar av deras antal. Inne i själva Poltava fanns 4.000 man, varav en del var beväpnade stadsborgare.