Ofredsår – Innehåll

FÖRORD

KAPITEL I. MANNEN I VASSEN (1656)

1. Det är omöjligt att rädda ett enda ben!

Från Rom till Bug – Uppmarsch mot Warszawa – ”Hjälp oss, Jesus” – Tredagarsslaget – Den första dagen – Hären i en säck – Att jaga svenskar med piska – Den andra dagen – Omgruppering – Tatarerna rider till anfall – Om rytteristrider.

2. Medeltidens sista åttio meter

Husarernas chock – Om nya och gamla sätt att föra krig – Närstrider – Den tredje dagen – von Sparr stormar Pragaskogen – Attack mot åsen – Sönderfall – Utbrytningsstrider vid Bialoleka – Den stora kollapsen.

3. Efter 19 dagar kom förståndet så småningom igen

Erik får tjänst – Första inspektionsresan – Pest – Synen på smitta – Galenskapen i skogen – ”Åter med stor möda igen på hästen” – Till en krog – ”Uti stor ångst och ängslan” – Båten i vassen – Förstånd och minne vänder åter.

KAPITEL II. DE FÖRSTA ÅREN (1625-1630)

1. Denna usla och eländiga värld

Stora branden i Stockholm – Erik föds – Världsbilden – Synen på livet – Tillståndet i Europa – Ett sekel av ofredsår.

2. Åska i fjärran

Eriks familj – Tidig barndom – Fadern dör – Om det tyska riket – De ökande motsättningarna i Tyskland – Defenestreringen i Prag – Det tyska krigets första år – Flera krig i ett – Sverige dras med – De makthavandes bevekelsegrunder – ”Antingen väntan i Kalmar eller mötan i Stralsund” – Mobiliseringen 1630 – Landstigningen på Usedom.

3. Med lärdom och aga

Erik sänds bort från hemmet – Synen på familjen – Synen på barndomen – Till Västerås – Om den nya staten – Västerås skolor – Johannes Rudbeckius – Kyrkliga strider – Till Uppsala – Om Uppsala Universitet – ”Beröm från alla” – Eriks mor gifter om sig – Till Norrköping – Eriks mor dör – Om förlossningskonsten – Till Tyskland.

KAPITEL III. DET TYSKA KRIGET (1630-1638)

1. Det är jag som är Lejonet från Midnattslandet!

De millenaristiska stämningarna – Svenskarna går i land – Hur de bemöts – Traktatet i Bärwalde – Stormningen av Frankfurt a.O. – ”Högvis i stora diken, mer än hundra i varje grav” – Plundringen av Magdeburg – Slaget vid Breitenfeld – Två olika taktiska system – ”Vi befann oss liksom i ett mörkt moln”.

2. Fem skott i november

Corpus Evangelicorum? – En tragisk vändpunkt – Ner i Maindalen – Armén rustas inför 1632 års fälttåg – Bayern invaderas – Drabbningen vid Lech – Wallenstein kommer åter – Striderna kring Nürnberg – Slaget vid Alte Veste – Mot norr och Sachsen – Slaget vid Lützen – ”Vi kunde knappt se varandra på fyra stegs avstånd” – Gustav Adolfs stupar.

3. Vi har vunnit land av andra och ruinerat vårt eget

Axel Oxenstierna övertar befälet – Förbundet i Heilbronn – Donauarmén gör myteri – Kriget utvidgas – Strider i söder – ”Svartnade och härjade ansikten” – Slaget vid Nördlingen – Freden i Prag – Svenska problem – Frankrike griper in – Det tyska inbördeskrigets slut.

4. Jorden var övertäckt med döda

Spanjorerna invaderar Frankrike – Johan Baner – ”Han var begiven på dryckenskap” – Slaget vid Wittstock – Ett försök mot Leipzig – Det eländiga tillståndet i armén – ”Stanken från Karons grotta kunde inte ha varit värre” – Reträtten från Torgau – Nödläge vid sjökanten.

KAPITEL IV. VÄNDPUNKTER (1638-1641)

1. Det går allt ut på penningar

Erik sänds till Hamburg – Går i räkneskola – Om staden – Ljud under 1600-talet – ”Piskade hynda!” – Hamburg som handelscentrum – Den nya världsekonomin – Européernas olika besittningar – Nya Sverige-kompaniet – Bilden av den Nya världen – Nya Sverige grundas.

2. Många trodde att det icke mer fanns en Gud

Förhandlingar i Hamburg – Etikettsraseri – Den moderna diplomatin blir till – Hugo Grotius – En misslyckad offensiv – Volymparadoxen – Svenska förstärkningar – Sjukdomar i hären – ”På tyska heter det Heimweh” – Pommern förhärjat – Om häxeri – Baner går till motattack.

3. Ett märkligt snöfall i Beroun

Eriks sjukdom – Baners offensiv – Belägringen av Freiberg – Slaget vid Chemnitz – Svenskarna går mot söder – Prag vägrar att dagtinga – Eldstorm över Böhmen – ”Där gråter en husmor” – Om marodörer – Ännu en svensk reträtt – Bernhardinerna – Fransmännen går in i Tyskland – Ett möte i Erfurt.

4. Farväl till barndomen

Bakhållet vid Lübeck – Erik reser hem till Sverige – Om sjöresor – Om sjöodjur – Sverige – Yta och befolkning – Bönderna – ”De fattiga förgås ej” – Städerna – De svaga borgarna – Kapitalistiska öar – Passionerna och föraktet för handeln – Eriks farbror lånar ut pengar – Eriks sänds till Stettin – ”Det var min hela rikedom”.

KAPITEL V. MOT ELDDOPET (1641-1643)

1. En krigare dör

Uppror i Spanien – Offensiv mot Piccolomini – Den sorgliga sommaren 1640 – Missnöje i armén – Västgötarna i Chemnitz – Höst – Fylleri och konfererande i Hildesheim – Riksdagen i Regensburg – Baners kupp – Den kejserliga motoffensiven – Attacken mot Neunburg – Om belägringskrig – ”I stället för kulor kunna vi använda stenar” – Reträtten ut ur Böhmen – Baner blir sämre – Synen på sjukdomar – Baner dör.

2. Rosetterna ropar till folket

Erik får ett hem i Stettin – Gerhardt Rehnskiöld – Om husbönder och deras folk – Johan Oxenstierna anländer till Pommern – ”Det var landet till stor skada” – Om kläder och mode – De svenska fredsförhandlarna grälar.

3. Efter skorpionen följer en orm

Krisen efter Baners död – Slaget vid Wolfenbüttel – Armén betalas – Lennart Torstensson – ”Klage-visa över denna torra och kalla vår” – Nya planer – En vänstersving genom Schlesien – Slaget vid Schweidnitz – Plundringar och rov – Ockupationsparadoxen – Ännu en svensk reträtt – Mot Leipzig.

4. Kom jag så oförmodligen uti kriget

”Envar skulle vara färdig att slåss nästa dag” – Det stora slaget vid Leipzig – Karl Gustav – Olof Mattson Spottkrok – Ny svensk sommaroffensiv – ”Lik en öken” – Den pommerska diversionen – von Krockow drar mot norr – Erik hamnar i kriget – Soldaterna – Vad de bar – Vilka de var – Värvningsprocedurer – Utbildning och drill – Det moraliska förfallet – Belägringen av Belgard.

KAPITEL VI. DET DANSKA KRIGET (1643-1644)

1. Den putlande grytan sjuder över

Förstärkningar till Nya Sverige – Johan Printz – Förhållandet mellan Sverige och Danmark – Om styrelseskick och Monarchia mixta – Kompromiss i Sverige, strid i Danmark – Öresundstullen – Ökande irritation – ”Det är nu kommet till resolution om krig” – Ett sista ultimatum.

2. Blixtkrig i norr

Den försenade kuriren – Ett tidigmodernt blixtkrig – Om postgången – Förseningar, finter och förvirring – Torstensson korsar gränsen – Panik i Danmark – Erik åser stormningen av Kristianspris – Jylland invaderas – Bönderna gör motstånd – ”Vi få dansken aldrig bättre än nu”.

3. Vi levde omgivna av döden

Erik reser i norra Tyskland – Om resande – Om vägarna – Om långsamhet – Till flottan vid Rügen – Claes Fleming – Flottans omorganiseras – Landstigning på Fyn – Svenska plundringar – ”Inte ens turkar eller tatarer kunde ha gjort det värre” – Stockholm tvekar – Horn går in i Skåne – Helsingborg faller – Snapphanarna – Danskarna slår mot Göteborg.

4. Äntligen har vi den gamle räven i säcken!

Hannibal Sehested – Gränsstrider – Särna och Idre erövras – Den alarmistiske Ivar Nilsson – Svenska trupper går in i Jämtland – Motanfall – Försvaret av Göteborg – Belägringen av Laholm – Gallas griper in – Sjöslaget vid Listerdyb – ”Skjutningen var förfärlig” – Sjöslaget vid Kolberger Heide – Horn cernerar Malmö – Dödläge vid Kielfjorden.

KAPITEL VII. SEGRAR OCH NEDERLAG (1644-1645)

1. Så god som en gosse

Erik övervakar bygget i Stensätra – Om klienter och patroner – Per Brahe – Drottning Kristina – Hennes barndom och uppfostran – Förhållandet till modern – ”Kvinnor bör aldrig regera” – Synen på det andra könet – Kvinnornas ekonomiska liv – Preciöserna – Om maktens köksdörr – Kristina blir myndig.

2. Det stora slaget vid Femern

Kriget vänder? – Tillståndet i flottan – Ännu ett sjötåg – En överrumpling – Kniptången vid Femern – Chock i Danmark – Båda sidor visar fredsvilja – Förhandlingarna inleds i Brömsebro – Rynings flotta lämnar Stockholm – … och Erik följer med – ”All mänsklig hjälp var nu ute” – Hans Grefft steks levande – Erik möter Wrangel – Om Carl Gustaf Wrangel.

3. Fyra mil till Wien

Tyska kriget återupptas – Hungerkrig – Gallas dräper hundar – Franska segrar vid Rocroi och Freiburg – Underhandlingarna tar fart – Ceremoniskt krakel – Om analogt tänkande – Problemen hopar sig i Westfalen – ”Slåss och segra!” – Slaget vid Jankov – Om artilleri – En avgörande seger – ”Katolicismens fullständiga undergång hotar” – Kejsaren flyr Prag.

4. Ett sista möte vid den runda stenen

De la Thuillerie medlar i Brömsebro – Danskarna viker sig – Fred – Sverige blir Nordens ledande makt – Kungarna skifta land – Gotland blir svenskt – Om kaos och senectus mundi – Jämtland och Härjedalen blir svenskt – ”Genom mildhet och nåd draga dem till sig” – De danska ämbetsmännen lämnar Halland.

KAPITEL VIII. FÖRLORADE TILLFÄLLEN (1645-1647)

1. Den märkliga belägringen av Brünn

Mötet i Leipzig – Torstensson går, Wrangel kommer – Attack mot Brünn – Om minkrig – ”Numer är vårt infanteri kaputt” – Tillbaka till Sachsen – Trautmansdorff skickas till Osnabrück – Erik sänds att hämta förstärkningar – Incidenten i Kalmar – Erik möter drottning Kristina.

2. Vi lever som djur, äter bark och gräs

Bilden av det förflutna – Ingen istid – ”Alla folk i världen lever i mörker och blindhet” – Götermyten – Tillståndet i den kejserliga armén – Diplomatiska förvecklingar – Wrangel går mot Bayern – … men var är Königsmarck? – Och var är Turenne? – Hungerkriget vid Amöneburg – Kapplöpning till Donau – Belägringen av Augsburg – Mazarin säger stopp.

3. Blev av en skrivare en soldat

Erik möter Karl Gustaf – Pfalzgrevens kärlekshistoria med Kristina – En ung man sår sin vildhavre – En ung kvinna får en ny favorit – Erik som karriärist – Hans teckningstalang – ”En väg till stor lycka och ämbeten” – Erik går i Mardefelts tjänst – Utnämns till konduktör i fortifikationen.

4. Elva tunnor krut i Demmin

Den svenska fortifikationen – Eriks uppgifter – Om tid och tidspassning – Om ljus och belysning – Hur man ritar upp en befästning – Hur man mäter upp en befästning – Kristina bryter sitt äktenskapslöfte – ”Jag måste igenomlöpa hela världen såsom en förlorad mänska” – Karl Gustav görs till generalissimus – Den stora succursen – Erik spränger.

KAPITEL IX. DEN WESTFALISKA FREDEN (1647-1650)

1. Två myterier och en cirkel som sluts

Tystnar vapnen? – Wrangel bekrigar bönderna i Bregenz – Traktatet i Ulm – En dominoeffekt – Hur armén utrustades – Svenskarna går in i Böhmen – ”En elvaårig gosse, söndersargad” – Kejsaren flyr i sina nattkläder – Den franska diplomatin misslyckas – Bernhardinernas myteri – De Werths myteri – Svenskarna retirerar – Infallet i Hessen – Ännu ett hungerkrig.

2. Drabbningen vid Zusmarshausen

De kejserliga överger Donaulinjen – Strid från ås till ås – Bayern invaderas – Vad som hände Eriks vän Theophili – Erik sänds att bärga liket – Om underrättelser och tidningar – Nyhetsrevolutionen – Om ryktets stora roll – Om kunskaper och färdigheter – Hur en armé förflyttade sig – Königsmarck bryter in i Bayern – Vad Ernst Odowalsky hade att berätta.

3. Königsmarcks stora kupp

Operationen förbereds – In i Prag – Gatustrider och tjuveri – Ett sagolikt byte – Rudolf II:s kuriosakabinett – Nya eftergifter i Westfalen – En chiffernyckel försvinner – Freden undertecknas i Münster – Belägringen av Prag – ”Inte en dag utan eld” – Karl Gustav anländer – Nya stormningsförsök – Klockorna förkunnar freden – Varför flyger storkarna mot norr?

4. Vad skall vi göra, om det nu är fred?

Erik återvänder till Demmin – Ett nytt krig? – Myterier och missnöje – Trupperna avdankas – Polska planer – En tid av uppror – Erik läser böcker – Barclays Argenis – Barockens natursyn – Längtan efter ordning – Fester och förhandlingar i Nürnberg – Den stora fredsbanketten – Karl Gustav kallas hem.

KAPITEL X. KRIGETS LÅNGA EFTERSVALL (1650-1654)

1. Mark vinnes i Afrika och Amerika

Européerna anländer till Afrika – ”Men Vumbis spottade eld med ett åsklikt buller” – De afrikanska högkulturerna – Det svenska afrikakompaniet – Printz bygger nya fort – Förhållandet till indianerna – Ett svenskt utrotningsprojekt – Hotet från holländarna – Skeppet Kattan och dess sorgliga öde – Holländarna seglar in i Delaware – Fort Casimir.

2. Uppror och vrede är vorden så stor

Brödkravaller och hungerkriser – Den lilla istiden – En våg av revolter – Adeln fördubblar sitt landinnehav – Eufori, byggenskap och lyx – Är bondens frihet hotad? – Riksdagen 1650 öppnas – Kritik mot krigspolitiken – Ett politiskt triangeldrama – ”Hundarna ligger i bänken och fiser” – Vem kastar första stenen? – Kristina byter fot – Karl Gustav blir arvfurste – Det politiska systemet – Morgonstjärneupproret.

3. Att vinna sig en greves hatt

Om festernas roll – Om matvanorna – – Erik äter bankett i Nienburg – Erik blir agent – Till Frankfurt a. M. – Erik förkovrar sig – Erik möter Merianerna – Erik samlar konst – Erik försöker att bli världsman – Le galant homme – Om peregrinationer – Erik ränner till rings – Om tidsfördriv: kort, lekar och dans – Bollspel – Fina och ofina lekar.

4. Till Jerusalem!

Erik blir kär – Om synen på kärlek och förälskelse – Till Regensburg – Tillståndet i Tyskland – Vilka vinner, vilka tappar? – Erik lämnar slutredovisning och reser till Wien – Erik möter de la Hay – Mot det Heliga landet – Om pilgrimsfärder – Om den religiösa fanatismen – Över gränsen.

KAPITEL XI. ETT VÄGVAL (1654-1656)

1. I detta tecken skall du segra

Det Osmanska imperiet – Ett mångkulturellt rike – Den underutvecklade osmanska staten – Konservatism och förstelning – Ekonomisk och politisk kris – Erik kommer till Gran – Tillbaka till kristenheten – Den stora nyheten.

2. Katastrofen vid Delaware

Oro i Nya Sverige – Ett justitiemord – Printz reser hem – Örnen anländer – Risingh och merkantilismen – ”Det växte små vita kålmaskar i fötterna på oss” – En turlig upptäckt – Kolonin ställs på fötter igen – Nya allianser med indianerna – Hur indianerna blev drabbade – Holländarna slår tillbaka – Fort Trefaldigheten angrips – Fort Kristina belägras.

3. En drottning lämnar sin tron

Hovlivet under Kristinas regim – Maskerader, fester och djurhetsningar – Ett blomstrande konstliv – De lärda flockas runt tronen – Kristinas andliga oro – Diskussioner med katoliker – Kristina bestämmer sig för att konvertera – Om gesternas historia – Riksdagen i Uppsala – Kristina lämnar tronen – ”Skön som en ängel” – Karl Gustav kröns.

4. Ett vägval

Karl Gustav träder till – Stämningen förändras – Erik vill bli soldat – ”Många stora herrebarn voro i vägen” – Med Cronstiernorna till Tyskland – Italien och krisen – Om den nya barockstilen – Venedig, dess rikedom och öppenhet – Erik tecknar – David Klöcker – Pennan eller svärdet? – Nöjeslivet i Venedig – Till Ragusa – Kriget om Candia – Till Rom – Möter Kristina – Ett tredje försök som pilgrim – Pirater – Breven från Polen.

ORDFÖRKLARINGAR

KÄLLHÄNVISNINGAR

KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING

FÖRKORTNINGAR