Karl Gustavs egenhändiga brev – Ett exempel

Under 1600-talet användes så kallad tysk handstil, vilken i sig kan vara knepig. Än svårare blir det om den som skriver inte är vidare noggrann, som till exempel Karl Gustav. Han har den utan konkurrens slarvigaste handstilen av alla våra krigarkungar – i sig en spegel av hans hetsiga, otåliga natur. Detta, som ett exempel, är en sida ur ett brev han skrev i Labiau, den 19 november 1656, det är på tyska och riktat till den svenska residenten i Wolfsberg:

kxgbrev2

Inte helt lätt. Så låt oss därför gå lite närmre, och titta på den nedersta tredjedelen av sidan:

kxgbrev

Texten lyder – och här börjar vi för enkelhetens skull med stycket numrerat 4:

”4. Wegen der Dantzigher wehre es wohl das det churfürst ihnen persuadieren könte die Dantzigher einighe durch vermittelung des churfürsten eine abschickung oder incaminirung einiger tractaten an mihr abgehen liessen, dan ich nicht vor Rachtsam halte des churförsten mediation mit Dantzigh weiter zu amplectiren als nuhr zu incaminirung des werckes
5. Wegen des tractates Concheifski
  [skall troligtvis vara Gonsiewski]   muss ich Rechten Unterricht haben wie es an einander henget ud hat man gegen solche einzeitighe proceduren zu protestieren
6. Wegen des Muscoviters tractaten lasse ich mich gefallen das sie zu
  [”Marienbourg” här överstruket]   Memel geschehen.”