Den oövervinnerlige – Innehåll

Förord

KAPITEL ETT. DEN STORA REVOLUTIONEN (1648-1654)

1. I vissa fann han guld

Vad en bonde fann – En obetydlig resning – Om Bohdan Khmelnytskyi, den motvillige revolutionären – Revolten faller i sken – Pogromer och övergrepp – Att kriga med guld och silver – Katastrofen vid Pilawce – 24 mil kvar till Warszawa.

2. Det onda kommer utifrån

Om triumfers bedräglighet – Den polsk-litauiska guldåldern – Kulturell storhet – Frihet och tolerans – Godsägaren vinner, bonden tappar – Situationen nere i Ukraina – Den ekonomiska krisen når samväldet – Självförnöjsamhetens gift – Myten om sarmaterna – Den polska adelns statshat.

3. En krigarkung blir till

Den pfalziska släkten – Karl Gustav, älsklingsbarnet – Glad men instabil – Till hovet – ”Mäktar ej, mäktar ej” – En gosse drillas i hjältedyrkan – Karl Gustav peregrinerar -”En åtrå att söka lyckan med svärdet” – Om ituskjutna hästar och slumpens geometri – Om besovna jungfrur och en domnad kärlek – Till Prag och äran.

4. ”Ett heligt krig”

Den polska riksdagen – Jan Kazimierz blir vald till kung – Slaget vid Zboriv – Splittring och trätor – Oron sprider sig – Den långsamma lavinen – Tsar Aleksej får ett erbjudande – Om avtalet i Perejaslav – ”Ett heligt krig”.

KAPITEL TVÅ. FÖRBEREDELSER TILL EN KATASTROF (1648-1652)

1. Om trä, träd och gränser

Om den europeiska civilisationens behov av trä – Fälten breder ut sig – Skogarnas utseende – En farlig och ful plats – Gränsen som zon och gränsen som streck – Ett nytt lösenord: Suveränitet – Feodalismens fallenhet för krig – ”Guldet är er Gud” – Motsättningen mellan Nederländerna och England – Ett märkligt sjökrig.

2. Hemliga planer

”Känslor som trycker samman mitt hjärta” – Karl Gustav som diplomat –– Upprorens år – ”Vad är vi människor, om ej historien på sina blad upptecknar våra namn?” – Två kontrarevolutionära projekt – Marsch mot Paris? – Planer på att angripa Polen – Svensk fredsvilja i väst – Fylleri och kärleksaffärer – Karl Gustav hotar med krig – Hem igen.

3. ”Jag flyr hovet såsom en pest”

Den oroliga riksdagen 1650 – Karl Gustav utses till tronföljare – Besvikelse – Supandet i Europa under denna tid – ” Till slut gick tävlingen över i ett grisigt supande” – Tidens eskapism – Starkspriten får sitt genombrott – Karl Gustav bosätter sig på Borgholm – Ölands trebenta hundar – Nya utsvävningar – Statens ekonomiska problem.

4. Krigets senor

Jan Pasek vill ha betalt – Lön i en skottkärra – En ny typ av stat – Det svenska skattesystemet – …och det polska – Domänstat och skattestat – Jorden förskingras – Den polska adelns makt och vanmakt.

KAPITEL TRE. DE SISTA ÅREN AV FRED (1652-1655)

1. En melankolisk tid

Om känslornas historia – Förgänglighet och vällust – Ett sekel av melankoli – Om lykantropi och individualism – Kristina vill abdikera – Messeniusaffären – Två avrättningar och en avbruten utredning – En pretendent förbereder sig – Karl Gustav finner en hustru – Kristina lämnar tronen – En ny regent – ”Där taltes mycket om krig”.

2. Tsaren erövrar Litauen med en krita

Tatarerna byter sida – Kompetenskaos i Litauen – Janusz Radziwill – Slaget vid Szepielewicze – ” Må Gud fälla sin dom över de som utlämnade oss att bli slaktade” – Smolensk fall – När når ryssarna Östersjökusten? – Dominium maris baltici – Det ödesdigra mötet i Warszawa 1655.

3. Tre frågor i ett kallt rum

Det svenska riksrådet – Åtta familjer – Decemberrådslagen – Karl Gustav ställer tre frågor – Ekonomiska reformer – Det Bremiska kriget – Bröllop i oktober – Oroande rapporter från öst – En invasion planeras – ”Vår respekt är förfallen – ”Att sitta still, det är att föra krig mot sig själv – Frågorna får sitt svar.

4. Om betydelsen av ett ”etcetera”

Skapandet av den moderna diplomatin – Den skeppsbrutne gesanten – Svenskarna konstrar – Den svenska riksdagen godkänner rustningarna – 1600-talets pacifism – Hobbes och människans urtillstånd – Pengabrist – Karl Gustav finner råd – Fjärdepartsräfsten – Kredit på krig – Mobilisering.

KAPITEL FYRA. ÖVERFALLET PÅ POLEN (1655)

1. ”Bry er inte om fiendens skrin och larm”

Patrick Gordon, legoknekt – Svenska armén korsar gränsen – De första striderna – Kapitulationen i Ujscie – ”Vin i obegränsade kvantiteter” – Den svenska invasionsplanen – Karl Gustav ändrar sig – Mot Warszawa!

2. Ett gammalt golv i Kiejdany

Riga, Sveriges största stad – Livlands roll i riket – Svenska reformförsök – Den balttyska adeln – Krigsförberedelser i Baltikum – Gustav Horn tvekar – Dünaburgs fall – Ytterligare tröghet – Den ryska offensiven återupptas – ”De har satt alla över sexton år till svärdet” – Den litauiska adeln söker beskydd.

3. Karl Gustav väljer väg

Stämningen i Polen – Krig och fred i Lowicz – Panik i den polska statsledningen – Stefan Czarniecki – Wislas betydelse – Vart nu? – Warszawas fall – Ett bakhåll – Gordon såras – Slaget vid Opoczno – Om hästar och rytteri – Karl Gustav vill bli polsk kung – ”Begynnelsen till en stor nordlig monarki”.

4. ”Till sista blodsdroppen”

Om historia och teknologi – Om krut – Värdet av en berusad mans urin – Den militära revolutionen – Krakows skönhet och betydelse – Krakows förfall – Staden bereder sitt försvar – En kung i tårar – Förstäderna brinner – von Pretlach vid barbakanen – En lyckad kupp – Striderna runt Grodzkaporten.

KAPITEL FEM. SEGRAR OCH TRIUMFER (1655-56)

1. Belägringen av Krakow

Arméns vardagsliv – Det svenska lägret vid Krakow – Belägringsteknik – ”De låter sig dödas som vilda djur” – Utfall, anfall och infall – Mer än en erövrare – Det augusteiska idealet – Sken och verklighet – Massakern vid Lanckorona – Var är kvartianerna?

2. Land utan konung, konung utan land

Slaget vid Wojnicz – Något om pistolkulors ballistik – ”Bortkommen på parti” – Jan Kazimierz går i landsflykt – Fortsatt belägring av Krakow – Samväldets kollaps – Krakows kapitulation – Kvartianerna byter sida – Provinserna svär Karl Gustav trohet – 1600-talets religiösa mångfald – De polska socinianerna – En förnationell tid.

3. ”Hungriga människor, farliga och hårda grannar”

Om Berlin – Brandenburgs uppstigande – Modernisering och historisk kompromiss – Kurfurst Fredrik Vilhelm – … och hans stora ambitioner – Brandenburg dras med i kriget.

4. Till Kaspiska havet?

Ett liv av motsatser – Årstidernas rytmer – Husens uppvärmning – ”Lilla istiden” – Svenskarna marscherar mot kusten – Slaget vid Nowy Dwór – Karl Gustav tågar in i Thorn – Brandenburgarna retirerar – Förhandlingar– Fördraget i Wehlau – Två kritpipsstrateger konspirerar – Mot Tyskland?

KAPITEL SEX. MOTSTÅNDET HÅRDNAR (1655-56)

1. ”Denna rysliga revolt”

Agneta Horn – Den romantiska kärleken – Kvinnorna och kriget – Tvätterska, sömmerska, spågumma, änka – Det svenska krigsförsörjningssystemet – Bördorna på polackerna ökar – Oro på landsbygden – Svenska ogärningar – Motståndet alltmer organiserat – Våld ger våld.

2. Undret vid Czestochowa

Den svarta madonnan – Svenskarna angriper klostret – ”Dö för gudamodern” – Strider och förhandlingar – Ett psykologisk och politiskt missgrepp – Jan Kazimierz återvänder till Polen – Konfederationen i Tyszowce – Allmänt uppror mot svenskarna – ”Helt och obarmhärtigt nedgjorda” – Revoltens många ansikten – Befrielse och övergrepp.

3. Pastisch på ett stjärnfall

Karl Gustavs lyckliga halvår – Att underskatta ett hot – Svenska huvudarmén går mot söder – Jakten på Czarnieckis kår – Slaget vid Golab – De besegrade förföljs – Lublin faller, men ej Zamosc – Marschen mot söder avbryts – Svenskarna inneslutna i Jaroslaw – ”Av Svea välde, envar med bly vi fällde” – Lever Karl Gustav?

4. ”Nu gäller det att dansa för bruden”

Ett sanningssökande sekel – Den naturvetenskapliga revolutionen – ”Det finns inga fläckar på solen” – Huygens, Saturnus och Titan – Vetenskapsmannen som revolutionär – Nyhetsförmedlingen – Agenter och spioner – Om sympatetiska nålar – Utbrytning från Jaroslaw – Brohuvudet vid Sandomierz faller – En enda utväg kvar – Miraklet vid San.

KAPITEL SJU. KRIGET VÄXER (1656)

1. ”Alltför upphetsad för att begära eller giva nåd”

Den svenska härens sorgliga tillstånd – Förstärkningar – Katastrofen vid Warka – Om rytterianfall – ”Och nedsköto alla” – Danzig cerneras – Slaget vid Gniezno – Striden vid Kcynia – Klockkläppen går – Diplomatiska förvecklingar – Holländsk inblandning – Brandenburg går med i kriget – …och polackerna återtar Warszawa.

2. Ryssland anfaller

Den östra rikshalvan –Var börjar Finland? – Ett rike skiftar tyngdpunkt – Sanningen om det ryska hotet – De rysktalandes situation – Rysk inmarsch – Den dåliga finska beredskapen – Bilden av Ryssland – Nyen faller – Nöteborg och Kexholm belägras – ”Övade grymheter utan åtskillnad mot alla bönder” – 4 107 familjer.

3. Huvudet i det röda sammetsskrinet

Försvaret i Baltikum och dess brister – ”Soldaterna gå nakna och barfota” – De la Gardie önsketänker – Den ryska armén korsar gränsen – Massakern i Dünaburg – Tio rubel i belöning – Belägringen av Dorpat – Belägringen av Riga – Ett missgrepp i mörkret – Mörsare, pierrier och carcasse – Var är fru Meyerschens oxe? – Belägringen avbryts.

4. ”Icke på många år har fäderneslandet stått i ett så farligt tillstånd”

Kritik mot Karl Gustav – Tredagarsslaget vid Warszawa – Den polska paradoxen – Fredrik Vilhelm säger nej – Åter mot sjökanten – ”Gud vet, hur våra saker stå” –Diplomati och sjukdom – Självförgudningens dimmor – Pesten – Om nattskjortans betydelse – Mannen i vassen – Erik Jönsson vänder åter till livet och armén.

KAPITEL ÅTTA. MOT DANMARK! (1657)

1. Brinner Berlin?

I begynnelsen var tecknet – Finalt och kausalt tänkande – Astrologi och kiromantik – Hemligvetenskapernas uppsving – Comenius och de böhmiska bröderna – Kabbalistiken – Vad blir 666 x 2 + 325? – Polsk offensiv mot kusten – Slagen vid Prostken och Filipowo – Jan Kazimierz tågar in i Danzig – Österrike går med i kriget – …och Transsylvanien.

2. Vändpunkten vid Brzesc

Om Transsylvanien och dess furste Rákóczi – Jan Kazimierz inringad i Danzig – … men räddas – Den svenska armén går för fjärde gången mot söder – Om krigets följder i Polen – ”Det finns varken människa eller byggnad” – Svenskar och transsylvaner förenas – Långsamt mot norr – Angreppet mot Breszc – Bud om danska rustningar.

3. Fältmarskalk Bille tvingas lyfta sin hatt

Om Danmark – Om den danska revanschismen – Manipulationer i Odense – Fångar i rustningarnas vridna logik – ”En karl av reslig växt” – Lättsinne och förvirring – Vaga planer, oklara befälsförhållanden – Har kriget börjat än?

4. ”Med dessa barbarer uträttas intet”

Breszc faller – ”Märker jag att Danmark vill röra sig måste jag släppa allt annat” – Svenska förberedelser – Den internationella rätten under 1600-talet –Transsylvanerna överges – Den varma sommaren 1657 – Huvudarmén lämnar Polen – ”Ett svart och smutsigt folk” – Mot Danmark – Itzehoe bombarderas – Stopp vid Fredriksodde.

KAPITEL NIO. TÅGET ÖVER BÄLT (1658)

1. ”Gud vare med oss!”

De dubblerade lantdagarna – Snabba svenska rustningar – Den angripne angriper först – Krigets nya skala – Striderna i Halland – Bataljen vid Genevadså – Bataljen vid Kattarp – Danskar plundrar danskar – Göteborg hotas – Om Norge – Gränsstriderna i Bohuslän – ”Totaliter ruinerade allt” – Bataljen vid Hjärtum – Om Göteborg.

2. Stormningen av Fredriksodde

Den svenska ockupationsförvaltningen på Jylland – Fredriksodde – ”Med vad livsfara är lätteligen att tänka” – Stormningen inleds – Fästningens svaga punkt – ”I första furie nedhuggna” – Fredriksoddes fall – Reaktionerna – Karl Gustav fäller masken: ”tvärtom ett slags missnöje”.

3. Ismarschen

En vildsint diplomati – Äventyrligt och principlöst – Karl Gustav lockar engelsmännen – Krig med Spanien? – En kall vinter – Av Jönsson blir Dahlbergh – Mot Fyn? – ”Hur går det med er handel då” – Krig i Tyskland? – En kall vinter – Månne kan man gå över isen? – ”Gud give, att en god frost ville komma” – Lördagen den 30 januari 1658.

4. ”En bragd, sällsammare än alla andra”

Livet på Fyn – Marschen över Lilla Bält – Slaget vid Iversnäs – Fyns försvar imploderar – ”Med svärd och vapen” – Rytteri mot skepp – Ännu en chansning, ännu en improvisation – Bär det över till Själland? – ”Låt mig få veta svar genom natt och dag” – Erik Dahlbergh spanar – Mot kusten – Mötet i Nyborg – ”I detta nu gå våra trupper över till Langeland”.

KAPITEL TIO. FRÅN KRIG TILL KRIG (1658-59)

1. Fred i Roskilde

Marschen över Stora Bält – ”Man var hela tiden skräckslagen” – Erik Dahlberghs stora lögn – Svenskarna når Lolland – Nakskovs oväntade fall – Framåt, framåt – Till ett panikslaget Själland – Danskt fredsanbud – ”Månntro konungen skulle kunna behålla allt” – Förhandlingar – Avtalet i Tosterup – Freden i Roskilde – Mötet på Fredriksborg.

2. ”Han älskar kriget mer än sina länder”

Karl Gustav reser runt i Skånelanden – De nya undersåtarna svär sin ed – Förändringar och nyheter –Missnöje –Norrmännen invaderar Jämtland – Frösö skans faller – Stor besvikelse över freden – Trondheim svenskt – Ständermötet i Göteborg – Planer på ett nytt krig – 1600-talets dueller – ”En fransk kuk och en spansk fitta” – Mot Danmark!

3. Ännu ett vågspel

Dahlbergh spionerar i Danmark – Hans misstag – Den svenska armén landstiger – ”Det kan väl göra er alldeles detsamma, om eder konung heter Fredrik, Kristian eller Karl?” – Desperat beslutsamhet i Köpenhamn – Karl Gustav tvekar – Kronborg belägras – Om Köpenhamn – Kronborg kapitulerar – Den rumphuggna hunden.

4. ”En mordisk kamp”

De allierade undsätter Jylland – Kampen om Als – ”Med bedrövade ögon” – Stormningen av Koldings slott – ”Ge honom till mig, jag skall skära av hans huvud” – Striderna på Amager – Nederländerna går med i kriget – Det stora sjöslaget i Öresund.

KAPITEL ELVA. STORMEN FÖR KÖPENHAMN (1659)

1. ”Har vi en kung?”

Det bortglömda Finland – Gränsstrider – Samerna – Båda sidor härjar – Striden vid Lava – Folkflykt – Pesten i Baltikum – ”Säden ruttnade på fälten, då ingen fanns, som kunde bärga den” – Fyra misslyckanden – De övergivna männen i Jama – Vapenstillestånd med Ryssland.

2. Stormen för Köpenhamn

Svenska förberedelser – Oro i Skånelanden – Konspirationen i Malmö – Upproret på Bornholm – Norrmännen återtar Trondheim – Stormningen av Köpenhamn inleds – Karl Gustavs plan – Hålet och lönngången – ”Fall an, fall an” – ”Med stor furie och hastighet” – ”Som om bastionerna och allt stod i ljusan låga” – Slagfältet städas.

3. ”Som svinner hän, lik en dröm”

Om Kurland – Kuppen i Mitau – Kidnappningen av hertig Jakob – ”Den svenske kungens hänsynslöshet och omåttliga erövringslust” – Önsketänkande – Kriget i Polens efter huvudarméns bortmarsch –Thorns belägring – ”Mig träffade en granat, tämligen stor”.

4. Kampen om öarna

Erik Dahlbergh som propagandist – Den felaktiga kartan – Dödläge – Den engelska flottan når Öresund – ”Med sex mäktiga fiender emot sig” – Langeland erövras – … samt Falster, Lolland och Møen – De allierade försöker landstiga på Fyn – Svenska motanfall i öst – Gerillakriget i Skåneland – Snapphanarna.

KAPITEL TOLV. FREDEN (1659-60)

1. De tre konserterna i Haag

Fanns Europa? – Kristenhetens död – Idén om maktbalansen – Fredskongressen föds – Mötet i Haag – För fred i Norden – George Downings plötsliga sjukdom –Svenska och danska reaktioner – Ökad risk för holländsk-engelskt krig – Den tredje konserten – ”Ni gör planer med era flottor, men jag avgör dem med min värja” – Invasionen av Pommern.

2. ”Önskade att de kunde bliva av med livet”

Erik Dahlbergh mäter och bygger – Försörjningssystemets dolda fel – Det danska folkets lidande – Tortyr och fadderskap – Motståndet – Ystadskuppen – Engelsmännen seglar hem – Svenska motgångar i Preussen och Kurland – ”Fyns förlust bliver min död” – Karl Gustavs tre misstag – Kampen om Fyn – Slaget vid Nyborg – ”Med många sår sargad”

3. Vid mörka Plutons port

Karl Gustavs melankoli – Om stora mäns ytlighet – Nya fredsförhandlingar – Invasionen av Norge – Belägringen av Halden – ”Skrän och gråt av kvinnor och barn” – Riksdagen i Göteborg – Kungen insjuknar – ”Det är konst, det är vedermöda” – Kungen dör – Ett stjärnfall över Danzig.

4. ”Busen är borta”

”Garnisonerna dog av hunger” – Fred med Polen – Freden i Köpenhamn – Svenskarna lämnar Danmark – ”De som så med tårar, skola skörda med jubel” – Avdankningen – Krigets följder för Danmark – Fredrik III blir enväldig – Krigets följder för Brandenburg, Ryssland och Polen – Erik Dahlbergh adlas – Begravningen – Ett porträtt – Jag är elden.

Ordförklaringar

Källhänvisningar

Käll- och litteraturförteckning

Förkortningar