Bilder – Glimtar av mitt arbetsmaterial

Olika typer av bildmaterial spelar alltid en stor roll när jag skriver: det kan handla om allt från fotografier och kartor till samtida teckningar, som jag ibland går över långsamt, långsamt, med förstoringsglas.

Kopparstick från 1600-talet kan nämligen vara nästan ofattbart detaljerade, och därför något svåra att ta in för oss som lever idag, och som sköljs över av bilder. (Vi ser mest troligt fler bilder på en månad än vad en 1600-talsmänniska gjorde under ett helt liv. )

Våra nutida bilder är nämligen anpassade till den här syndafloden av intryck, och är många gånger gjorda för att hämtas in och begripas under ett sekundsnabbt ögonblick – precis lagomt för att stunden efteråt vara redo att konsumera nästa förbi-ilande impression, lika fort glömd som den förra. Inte så 1600-talets bilder, som var avsedda att intas och avkodas med stor noggrannhet.

Nå: kopparsticken har kompletterats med kartor av alla de slag, samt fotografier, i regel tagna av mig själv under resor gjorda i den svenska arméns nu grundligt utsuddade fotspår. Här kan du titta på en del av det här arbetsmaterialet.

Vad kommer det då finnas för illustrationer i den färdiga boken?

Inga av mina fula fotografier, det kan jag lova. Istället…

Ett fyrtiotal reproduktioner av kopparstick, alla gjorda av Erik Dahlbergh och gjorda efter originalen – jag har bara använt facsimil – och av MYCKET bättre kvalitét än de här återgivna. Några skall vara i form av utvik.

Ett tjugotal nyritade kartor, alltså ungefär tre gånger fler än det fanns i ”Ofredsår”. Jag är i allmänhet skeptisk mot alltför mycket bilder i historieverk. Det distraherar mer än det hjälper. Men kartor däremot, det gillar jag…

Här nedan har jag parat ihop ett av Dahlberghs kopparstick med fotografier tagna av mig själv. Knappast som jämförelse, möjligen som kontrast.

Om du vill se två bilder från Sandomierz klicka här.
Om du vill se två bilder från San klicka här.
Om du vill se två bilder från Lowicz klicka här.